HOME / WHO WE ARE / HISTORY
WHO WE ARE
HISTORY แนะนำบริษัท

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้ เป็นที่รู้จักในนาม บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2519 โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท โรงงานอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ฯ คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดคั้น น้ำสับปะรดเข้มข้น เพื่อการส่งออก

บริษัทได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2532 ภายใต้สัญลักษณ์ “TIPCO” ปัจจุบัน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ นับเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปเพื่อการส่งออกในประเทศไทย

นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้มีการขยายการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ภายใต้บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด และธุรกิจค้าปลีกน้ำผลไม้ปั่นสด ภายใต้บริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยได้ลงทุนในบริษัท ทิปโก้ไบโอเทค จำกัด ซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนาขยายสายพันธุ์พืช และโรงงานสารสกัดพืช ตลอดจนพัฒนาสับปะรดสายพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของทิปโก้โดยเฉพาะ

 ความเป็นมา
ก่อตั้งบริษัทก่อตั้งบริษัท
ภายใต้ชื่อ บริษัท สับปะรดไทย จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2519 และตั้งโรงงานสับปะรด บนเนื่อที่ 150 ไร่ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2519
2532
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2532 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) ในปี 2535
ตั้งบริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด
ตั้งบริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด ธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ออกสู่ตลาด
2536
2546
เปลี่ยนชื่อจากบริษัท
เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สับปะรดไทย จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขยายธุรกิจ
ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกน้ำผลไม้ปั่นสด
2547
2548
ซื้อโรงงาน
ซื้อโรงงาน และเครื่องดื่มน้ำแร่ตราออรา จากบริษัท ธรณีพิพัฒน์ จำกัด
จับมือเป็นพันธมิตร
จับมือเป็นพันธมิตร ร่วมกับ บริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น
จัดตั้งบริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด
จัดตั้งบริษัท ทิปโก้รีเทล จำกัด เพื่อขยายธุรกิจ ค้าปลีกน้ำผลไม้ปั่นสด
จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด
จัดตั้งบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ทำการวิจัยและพัฒนาขยายสายพันธุ์พืช
2550
2552
เปิดตัว
เปิดตัวสับปะรด ทิปโก้หอมสุวรรณ สู่ตลาด
เปลี่ยนชื่อบริษัท
เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2554
2559
เปิดตัว
เปิดตัว ร้านอาหารออแกนิค August
เปิดตัว ร้านขนมหวานและเครื่องดื่มจากสับปะรด Homsuwan Pina Pina
เปิดตัวแบรนด์
เปิดตัวแบรนด์เครื่องดื่มเกลือแร่ ทิปโก้ เวฟ
และ ทิปโก้ บีท
2560

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL.