• หอมสุวรรณ
    หอมสุวรรณ
    จากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจแปรรูป และส่งออกสับปะรดกระป๋องรายใหญ่ของประเทศมากว่า 30 ปี ทำให้เล็งเห็นกระแสความปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และนิยมบริโภคสับปะรดสดมากขึ้น แต่ประเทศไทยแม้จะเป็นผู้ส่งออกสับปะรดแปรรูปรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ก็ยังไม่มีพันธุ์สับปะรดที่เหมาะสำหรับบริโภคสด ผู้บริหารจึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาพันธุ์ที่ดีสำหรับบริโภคสดมากกว่า 10 ปี มาแล้ว สับปะรดทิปโก้หอมสุวรรณได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับภูมิประเทศแถบเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งมีภูมิอากาศดีมีแหล่งน้ำสะอาด

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL.