Shogun Orange Juice

  • Shogun Orange Juice [Export Only]
    Shogun Orange Juice [Export Only]
    • น้ำส้มโชกุนแท้ 100% ในกล่องขนาด 500 ml. ให้รสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยว
    • ไม่มีน้ำตาล ปราศจากสารกันเสีย, สารแต่งกลิ่นและสี
    • อุดมด้วยวิตามิน  A และ C สูง

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL.