TIPCO FRUITY MIX
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ น้ำลิ้นจี่
  ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ น้ำลิ้นจี่
  สดชื่น...สุดคุ้ม ดีต่อใจ!
  • น้ำผลไม้ในรูปแบบขวด
  • รสชาติอร่อย สดชื่นจากการผสมผสานที่ลงตัวของน้ำลิ้นจี่และน้ำองุ่นขาว
  • ขนาดสุดคุ้ม 300 มิลลิลิตร
  • มีวิตามิน เอ และ อี สูง

  วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น
  วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ น้ำองุ่น
  ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ น้ำองุ่น
  สดชื่น...สุดคุ้ม ดีต่อใจ!
  • น้ำผลไม้ในรูปแบบขวด
  • รสชาติอร่อย สดชื่นจากการผสมผสานที่ลงตัวของน้ำองุ่นแดง น้ำองุ่นขาว และน้ำแอปเปิ้ล
  • ขนาดสุดคุ้ม 300 มิลลิลิตร
  • มีวิตามิน เอ และ อี สูง

  วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น
  วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ น้ำเบอร์รี่
  ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ น้ำเบอร์รี่
  สดชื่น...สุดคุ้ม ดีต่อใจ!
  • น้ำผลไม้ในรูปแบบขวด
  • รสชาติอร่อย สดชื่นจากการผสมผสานที่ลงตัวของน้ำองุ่น น้ำมัลเบอร์รี่และน้ำบลูเบอร์รี่
  • ขนาดสุดคุ้ม 300 มิลลิลิตร
  • มีวิตามิน เอ และ อี สูง

  วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น
  วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ มิกซ์เบอร์รี่
  ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ มิกซ์เบอร์รี่
  น้ำองุ่น น้ำมัลเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่ รวม 30%
  อุดมไปด้วยวิตามินเอ ซี อี บี1 และบี2 
  ขนาด 750 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ ลิ้นจี่
  ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ ลิ้นจี่
  น้ำลิ้นจี่ ผสมน้ำองุ่นขาว รวม 30%
  อุดมไปด้วยวิตามินเอ ซี อี บี1 และบี2 
  ขนาด 750 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร บร็อคโคลี่
  ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร บร็อคโคลี่
  ​อร่อย สดชื่น คุ้มประโยชน์เต็มกล่อง
  • น้ำผักผลไม้รวม รสชาติอร่อย ดื่มง่าย
  • มีส่วนผสมของน้ำผักและน้ำผลไม้รวมหลากหลายชนิด
  • ขนาดสุดคุ้ม 225 มิลลิลิตร
  • มีวิตามิน เอ ซี อี บี1 และ บี2 สูง

  วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น
  วิตามิน บี1 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วิตามิน บี1 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  วิตามิน บี2 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน วิตามิน บี2 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
  วิตามิน ซี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง วิตามิน ซี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
  วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร ผักรวม
  ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร ผักรวม
  ​อร่อย สดชื่น คุ้มประโยชน์เต็มกล่อง
  • น้ำผักผลไม้รวม รสชาติอร่อย ดื่มง่าย
  • มีส่วนผสมของน้ำผักและน้ำผลไม้รวมหลากหลายชนิด
  • ขนาดสุดคุ้ม 225 มิลลิลิตร
  • มีวิตามิน เอ ซี อี บี1 และ บี2 สูง

  วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น
  วิตามิน บี1 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วิตามิน บี1 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  วิตามิน บี2 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน วิตามิน บี2 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
  วิตามิน ซี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง วิตามิน ซี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
  วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร แครอทม่วง
  ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร แครอทม่วง
  อร่อย สดชื่น คุ้มประโยชน์เต็มกล่อง
  • น้ำผักผลไม้รวม รสชาติอร่อย ดื่มง่าย
  • มีส่วนผสมของน้ำผักและน้ำผลไม้รวมหลากหลายชนิด
  • ขนาดสุดคุ้ม 225 มิลลิลิตร
  • มีวิตามิน เอ ซี อี บี1 และ บี2 สูง

  วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น วิตามิน เอ มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และช่วยในการมองเห็น
  วิตามิน บี1 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วิตามิน บี1 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
  วิตามิน บี2 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน วิตามิน บี2 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
  วิตามิน ซี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง วิตามิน ซี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
  วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL. | SITEMAP | POLICY