HOME / PRODUCTS / BUSINESS PRODUCTS / ธุรกิจผลไม้แปรรูป / ธุรกิจผลไม้แปรรูป
ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ธุรกิจผลไม้แปรรูป
 • สับปะรด
  สับปะรด
  ด้วยเจตจำนงค์ขั้นต้นของผู้ก่อตั้งบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (มหาชน) จำกัด ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2519 โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องของทิปโก้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นที่ผลิตเพียงสับปะรดกระป๋อง บริษัทฯได้เติบโตขึ้นพร้อมกับการขยายประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้อง การของตลาดทุกกลุ่ม โดยปัจจุบันครอบคลุมถึง น้ำสับปะรดเข้มข้นบรรจุในถุงปลอดเชื้อ สับปะรดบดละเอียดในถุงบรรจุปลอดเชื้อ และ สับปะรดในถุง retort pouch และ ในถ้วยพลาสติก

  ปัจจุบันทิปโก้จัดเป็นหนึ่งในห้าของผู้ผลิตสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้าซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของทิปโก้จึงได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในประเทศต่างๆ กว่าร้อยประเทศทั่วโลก
 • ผลไม้รวม
  ผลไม้รวม
  นอกจากผลิตภัณฑ์สับปะรดแล้ว ทิปโก้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลไม้เขตร้อนจากเมืองไทย ให้ทั่วโลกรู้จัก ทิปโก้ได้คัดสรรคุณภาพผลไม้ อาทิ มะละกอ ฝรั่ง และกล้วย ผลิตเป็นผลไม้รวมร่วมกับสับปะรด โดยบรรจุในกระป๋องขนาดต่างๆ และถ้วยพลาสติกส่งออกไปทั่วโลกเช่นกัน

 • ว่านหางจระเข้
  ว่านหางจระเข้
  แม้ว่าคนไทยจะรู้จักว่านหางจระเข้เป็นอย่างดี แต่การนำมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่อาจยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาผิว พรรณ หรือการบริโภคเพื่อการรักษาภายใน เช่นเพื่อลดอาการกระเพาะอักเสบ แต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ว่านหางจระเข้ยังได้รับความนิยมนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและโยเกิรต์อย่างแพร่หลาย และทิปโก้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ผลิตของทั้งสองประเทศให้เป็นผู้ผลิต ว่างหางจระเข้บรรจุในกระป๋องและถุงปลอดเชื้อเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและโยเกิรต์ ปัจจุบันทิปโก้เป็นหนึ่งในห้าผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และยังได้ขยายตลาดบางส่วนเข้าสู่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปอีกด้วย

 • น้ำมะพร้าวและมะพร้าวกะทิ
  น้ำมะพร้าวและมะพร้าวกะทิ
  มะพร้าวเป็นพืชอีกประเภทหนึ่งที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งในที่ตั้งของโรงงานทิปโก้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศยุโรป ด้วยเจตนารมณ์เดียวกันกับที่ทิปโก้มีต่อผู้ปลูกสับปะรด

  ทิปโก้ต้องการที่จะมีส่วนช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่สากล ทิปโก้จึงได้ขยายสายผลิตภัณฑ์จากผลไม้เข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยในปีที่ผ่านมามีกการลงทุนในสายการผลิตกะทิบรรจุในกระป๋อง น้ำมะพร้าวบรรจุในกระป๋องและในกล่องกระดาษปลอดเชื้อ

  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวและกะทิของทิปโก้ได้มีการส่งออกไปแล้วทั่วโลก
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL.