HOME / PROMOTION
PROMOTION
Summer ให้สุด แจกหนัก จัดเต็ม ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
28 กุมภาพันธ์ 2561 10:43 น.. เปิดอ่าน 385
0 Share
This
Page
Summer ให้สุด แจกหนัก จัดเต็ม ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
เงื่อนไขการร่วมรายการ
1.ลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าทิปโก้ น้ำผลไม้ และน้ำผัก รสชาติใด ขนาดใดก็ได้ ครบ 59 บาทต่อใบเสร็จรับเงิน ที่เทสโก้โลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถร่วมรายการได้โดยส่ง SMS พิมพ์ TC แล้วตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 16 หลัก ส่งมา SMS มาที่ 4712567 (ครั้งละ 3 บาททุกเครือข่าย AIS, DTAC, TRUE โดยไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด) 1 เลขที่ใบเสร็จรับเงินถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล และผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์จัดพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป
2.เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 กำหนดจับรางวัล วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
3.ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง www.tipco.net และ ผ่านทาง Facebook/tipco.healthsociety  ในวันที่ 19 เมษายน 2561
4.รางวัลจำนวน 109 รางวัล รวมมูลค่า 448,830 บาท มีดังนี้
รางวัลที่ 1)   โทรศัพท์มือถือ iphone X 64 GB จำนวน 2 รางวัล ๆละ 40,500 บาท รวม 81,000 บาท
รางวัลที่ 2)   กล้องถ่ายรูป Fuji Flim X-A5 จำนวน 7 รางวัลๆละ 23,990 บาท รวม 167,930 บาท
รางวัลที่ 3)   ลำโพง Marshall Stockwell จำนวน 10 รางวัลๆละ 10,990 บาท รวม 109,900 บาท
รางวัลที่ 4)   บัตรกำนัล Tesco Lotus สำหรับใช้ซื้อสินค้าในเทสโก้โลตัสเท่านั้น จำนวน 90 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท รวม 90,000 บาท 
5.ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
6.ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
7..บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การตัดสินการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาด โดยของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
8.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป  จะต้องหักภาษี  ณ ที่จ่าย 5 %  ของมูลค่ารางวัล  ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ที่ ท.ป. 4/2528  ลงวันที่ 26 กันยายน  2528
ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544  
9.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา มาขอรับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาที่เปิดทำการ  ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะมอบรางวัล ดังกล่าว ให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป และสำหรับรางวัลบัตรกำนัลเทสโก้โลตัสบริษัทฯ
จะทำการจัดส่งให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ต่อไป 
10.พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง /คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น  
12.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดOTHER PROMOTION
Tipco Beat ราคาพิเศษ เพียงขวดละ 22 บาท
Tipco Beat ราคาพิเศษ เพียงขวดละ 22 บาท

Tipco Beat ราคาพิเศษ เพียงขวดละ 22 บาท

Tipco Beat ราคาพิเศษ เพียงขวดละ 22 บาท
ซื้อ Tipco Wave 1 แพ็ค แจกสายคล้องแว่น
ซื้อ Tipco Wave 1 แพ็ค แจกสายคล้องแว่น

Tipco Wave แจกสายคล้องแว่น

ซื้อ Tipco Wave 1 แพ็ค แจกสายคล้องแว่น

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : Foodgroup@tipco.net
COPYRIGHT 2016 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO FOODS PCL. | SITEMAP | POLICY