10
00
รายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม Aura Rewards 1. ถ่ายรูปใบเสร็จให้เห็นข้อมูลชัดเจน โดยใบเสร็จต้องระบุชื่อร้านค้าที่ซื้อ, เลขที่ใบเสร็จ, วันและเวลาที่ซื้อ, รายการสินค้าน้ำแร่ออรา, ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ให้ชัดเจนต่อการสะสมคะแนน ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีถูกต้องตามกฎหมายและสามารถออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรืออย่างเต็มได้ที่สามารถร่วมรายการ/กิจกรรมนี้ได้คือ ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่พิมพ์ออกจากเครื่องชำระเงินของทางห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือได้จากเว็บไซต์ E-Commerce ที่ร่วมรายการเท่านั้น เช่น SQUEEZE by Tipco, TESCO LOTUS, TESCO Express, Big C Super Center, Mini Big C, Big C Jumbo, Big C Market, Tops Market, Tops CENTRAL FOOD HALL, Tops SUPER STORE, Tops Daily, Makro Cash & Carry, Makro Foodservice, Maxvalu, THE MALL, FOODLAND Supermarket, VILLA MARKET, TOKYU, TANG HUA SENG, 7-ELEVEN, FamilyMart, Cj Express, Jiffy, LAWSON 108, Watsons, Golden Place, ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าออนไลน์, www.auramove.net, ร้านคั่วกลิ้งผักสด, Black Canyon และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป ฯลฯ หรือร้านค้าอื่นใด ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องตามกฎหมายและสามารถออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรืออย่างเต็มได้ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมกิจกรรมสำหรับบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด, บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด,บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด แผนก Team Wellness Product Depatment , บริษัท ปลาปิ้ง ออนไลน์ จำกัด , บริษัท แอท เฟิร์ส ไบท์ จำกัด และผู้ซื้อในนามบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริโภคสินค้าโดยตรง 2. ใบเสร็จที่ไม่สามารถส่งมาร่วมกิจกรรมและสะสมคะแนนได้คือ ใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือหรือใบเสร็จที่ไม่มีข้อมูลข้างต้น (ข้อ 1. และ 2.) เช่น บิลเงินสดจากร้านค้า, ใบกำกับภาษี ที่มีการซื้อแบบขายส่ง หรือระบุชื่อผู้ถูกหักภาษีในนามบริษัท คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือ นิติบุคคล เป็นต้น 3. หากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีของท่านมีความยาว กรุณาถ่ายให้อยู่ภายใน 1 ภาพโดยวิธีการพับให้เห็นข้อมูลร้านค้าที่แสดงบนหัวใบเสร็จ, รายการที่ซื้อสินค้าน้ำแร่ออรา และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีผลต่อการอนุมัติการสะสมคะแนน 4. ระบุข้อมูลในใบเสร็จให้เรียบร้อยและส่งใบเสร็จเข้าระบบให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรายการส่งใบเสร็จตามข้อกำหนดการปฏิเสธใบเสร็จ (Reject Receipt) 5. ในกรณีที่รายการสะสมคะแนนถูกปฏิเสธ เนื่องจากกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ท่านสามารถถ่ายภาพใบเสร็จนั้นใหม่และอัปโหลดอีกครั้ง 6.ระบบจะทำการตรวจสอบและยืนยันคะแนนให้ภายในวันทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.) หรือภายใน 24 ชั่วโมง 7.ใบเสร็จที่ส่งมาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นใบเสร็จที่เกิดจากการซื้อสินค้าในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) เท่านั้น 8.ใบเสร็จที่ส่งมาสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) เท่านั้น 9. คะแนนเริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) เท่านั้น 10. กรณีที่มีโปรโมชั่น, ส่วนลดส่งเสริมการขายสินค้าน้ำแร่ออราที่ร่วมกิจกรรม ระบบจะนำยอดซื้อในใบเสร็จเฉพาะยอดซื้อที่จ่ายจริงหลังหักส่วนลดแล้วไปคิดคะแนนเท่านั้น 11. วิธีการคำนวณคะแนนสะสมคือ ทุก ๆ 1 บาท รับ 1 พอยท์ และซื้อน้ำแร่ออราผ่านร้าน 7-11 จะได้รับคะแนนคูณ 2 โดยคำนวณจากยอดการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการหลังหักส่วนลดแล้ว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 12. สามารถสะสมคะแนนจากยอดซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ โดยคิดคะแนนเฉพาะน้ำแร่ออราที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น 13. ลูกค้าสามารถส่งใบเสร็จการซื้อสินค้าน้ำแร่ออราได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อท่านในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งใบเสร็จที่เคยร่วมกิจกรรมและได้รับคะแนนแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ส่งซ้ำได้อีกในครั้งถัดไป ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมอื่น ๆ 14. หากลูกค้าส่งใบเสร็จที่เคยร่วมกิจกรรมและได้รับคะแนนแล้วซ้ำเกิน 5 ครั้งต่อ 1 ไลน์แอคเคาน์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมและรับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขาย/กิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (คะแนนที่สะสมมาในแอคเคาน์ที่ถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าวถือเป็นโมฆะและไม่สามารถนำใบเสร็จที่สะสมคะแนนในก่อนหน้านี้มาสะสมคะแนนต่อได้อีก) 15. คะแนนสะสมหรือของรางวัลไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนคะแนนไปสู่แอคเคาน์อื่นใดได้ได้ทุกกรณี 16. ผู้ร่วมสนุกต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงที่อัปโหลดไว้ และส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ ที่อยู่ บริษัท ปลาปิ้ง ออนไลน์ จำกัด เลขที่ 126/39 อาคารไทยศรีชั้น 10 โซน ดี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ 10600 เพื่อตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จในการยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 7 วัน หากผู้ร่วมสนุกไม่ส่งใบเสร็จมาภายใน 7 วัน จึงขอสงวนสิทธิ์การรับของรางวัล 17. เมื่อผู้รับของรางวัลจากการลุ้นจับฉลากของรางวัล เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่าง ๆ โดยภาพถ่าย หรือภาพที่ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งมาให้บริษัทฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และทางบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการได้โดยตลอดและโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 18. กรณีผู้ร่วมรายการลุ้นรางวัลเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลแล้วจะไม่สามารถได้รับรางวัลอีกในการจับรางวัลครั้งต่อไป 19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการชิงโชคอันเป็นผลมาจากอุปกรณ์หรือตัวผู้ร่วมกิจกรรมเอง เช่นอินเตอร์เน็ตขัดข้อง เป็นต้น 20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา, เงื่อนไข, ของรางวัล, และข้อกำหนดต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 21. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกฎกติกาและข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ : หากมีปัญหา หรือ ข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทาง LINE Official Account ที่ @tipcosociety (เติม @ ด้านหน้า) ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของกรณีการปฏิเสธใบเสร็จที่ลูกค้าส่งมา (Reject) มีดังต่อไปนี้ 1.ภาพใบเสร็จไม่ชัดเจน ภาพใบเสร็จที่ลูกค้าอัปโหลดขึ้นระบบมาไม่ชัดเจน ภาพอาจมัวหรือเนื้อความในใบเสร็จตกหล่น ทำให้ไม่สามารถอนุมัติคะแนนให้ลูกค้าได้ 2.ใบเสร็จนี้ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย/กิจกรรมนี้ ใบเสร็จที่ลูกค้าส่งมา มาจากร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย/กิจกรรมนี้ จึงไม่สามารถใช้ในการสะสมคะแนนได้ 3.ใบเสร็จซ้ำ ใบเสร็จที่ลูกค้าอัปโหลดเข้ามาซ้ำกับในระบบที่มีอยู่แล้ว จึงไม่สามารถอนุมัติคะแนนให้ลูกค้าได้ หมายเหตุ : ถ้าหากลูกค้าส่งใบเสร็จซ้ำเกิน 5 ครั้ง ทางบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์แอคเคาน์การเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขาย/กิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินจากทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 4.ใบเสร็จปลอม แอคเคาน์จะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมหรือรายการส่งเสริมการขายใด ๆ ของบริษัทฯ ได้ โดยคำตัดสินจากทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
รายการของรางวัล กิจกรรมครั้งที่ 1 - 16 ในแต่ละครั้งแจกของรางวัลดังต่อไปนี้ 1. iPhone 11 จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 24,900 บาท จำนวนทั้งหมด 16 รางวัล มูลค่า 398,400 บาท 2. สร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 25 สตางค์ จำนวนครั้งละ 3 รางวัล ๆ ละ 6,362.50 บาทจำนวนทั้งหมด 48 รางวัล มูลค่า 305,400 บาท 3. บัตร Voucher ที่พัก โรงแรม Veranda จำนวนครั้งละ 5 รางวัล ๆ ละ 4,500 บาท จำนวนทั้งหมด 80 รางวัล มูลค่า 360,000 บาท 4. น้ำแร่ออรา 1.5 ลิตร (ขนาด 6 ขวด จำนวน 5 แพ็ค) จำนวนครั้งละ 5 รางวัล ๆ ละ 585 บาท จำนวนทั้งหมด 80 รางวัล มูลค่า 46,800 บาท 5. ทิปโก้ น้ำผลไม้ 100% (ขนาด 200 มล.x24 จำนวน 3 ลัง น้ำสับปะรด หอมสุวรรณ) จำนวนครั้งละ 5 รางวัล ๆ ละ 528 บาท จำนวนทั้งหมด 80 รางวัล มูลค่า 42,240 บาท กิจกรรมครั้งที่ 17 1. Mercedes Benz A200 AMG Dynamic จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2,490,000 บาท มูลค่า 2,490,000 บาท ระยะเวลาที่เริ่ม - จบกิจกรรมและการจับรางวัล ระยะเวลาเริ่มกิจกรรมวันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 - ครั้งที่ 1 เริ่ม 1 ก.ย. 2563 จบ 6 ก.ย. 2563 จับรางวัล 8 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 2 เริ่ม 7 ก.ย. 2563 จบ 13 ก.ย. 2563 จับรางวัล 15 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 3 เริ่ม 14 ก.ย. 2563 จบ 20 ก.ย. 2563 จับรางวัล 22 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 4 เริ่ม 21 ก.ย. 2563 จบ 27 ก.ย. 2563 จับรางวัล 29 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 5 เริ่ม 28 ก.ย. 2563 จบ 4 ต.ค. 2563 จับรางวัล 6 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 6 เริ่ม 5 ต.ค. 2563 จบ 11 ต.ค. 2563 จับรางวัล 14 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 7 เริ่ม 12 ต.ค. 2563 จบ 18 ต.ค. 2563 จับรางวัล 20 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 8 เริ่ม 19 ต.ค. 2563 จบ 25 ต.ค. 2563 จับรางวัล 27 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 9 เริ่ม 26 ต.ค. 2563 จบ 1 พ.ย. 2563 จับรางวัล 3 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 10 เริ่ม 2 พ.ย. 2563 จบ 8 พ.ย. 2563 จับรางวัล 10 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 11 เริ่ม 9 พ.ย. 2563 จบ 15 พ.ย. 2563 จับรางวัล 17 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 12 เริ่ม 16 พ.ย. 2563 จบ 22 พ.ย. 2563 จับรางวัล 24 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 13 เริ่ม 23 พ.ย. 2563 จบ 29 พ.ย. 2563 จับรางวัล 1 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 14 เริ่ม 30 พ.ย. 2563 จบ 6 ธ.ค. 2563 จับรางวัล 8 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 15 เริ่ม 8 ธ.ค. 2563 จบ 13 ธ.ค. 2563 จับรางวัล 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 16 เริ่ม 14 ธ.ค. 2563 จบ 20 ธ.ค. 2563 จับรางวัล 22 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - ครั้งที่ 17 เริ่ม 1 กันยายน 2563 จบ 20 ธ.ค 2563 จับรางวัล 22 ธ.ค 2563 เวลา 10.00 น. • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีของการจับรางวัล - ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 - ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 - ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 - ครั้งที่ 5 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 - ครั้งที่ 6 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 - ครั้งที่ 7 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 - ครั้งที่ 8 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ครั้งที่ 9 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - ครั้งที่ 10 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 - ครั้งที่ 11 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 - ครั้งที่ 12 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - ครั้งที่ 13 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - ครั้งที่ 14 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - ครั้งที่ 15 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - ครั้งที่ 16 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 - ครั้งที่ 17 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยจะประกาศทาง Line Official Account @tipcosociety ภายในเวลา 11.30 น. ตามวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีของการจับรางวัลดังกล่าว • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรายการนี้ต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงที่อัปโหลดไว้ทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐาน ยืนยันตนในการขอรับของรางวัล และ ส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ บริษัท ปลาปิ้ง ออนไลน์ จำกัด เลขที่ 126/39 อาคารไทยศรีชั้น 10 โซน ดี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ 10600 เพื่อตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จในการยืนยันการรับของรางวัลหลังจากบริษัทฯได้ติดต่อไป ภายใน 7 วัน หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลแต่ไม่สามารถแสดงใบเสร็จ เพื่อยืนยันตนว่าเป็นผู้โชคดีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้โชคดีสำรอง) ในลำดับถัดไป • บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรายการเพื่อให้มารับของรางวัลด้วยตนเองหรือผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเองได้ ณ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอันเกิดจากการได้รับของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดในวันที่มารับของรางวัล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับของรางวัลหรือผู้โชคดี ไม่ประสงค์ขอรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ทำการติดต่อไป หรือ วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เงื่อนไขระยะเวลาเข้ารับของรางวัล iPhone 11 , สร้อยคอทองคำ 96.5% หนัก 25 สตางค์ และ Mercedes Benz A200 AMG Dynamic - ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ครั้งที่ 1 , 2 , 3 สามารถติดต่อเข้ารับของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ต.ค. 2563 (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) - ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ครั้งที่ 4 , 5 , 6 ,7 สามารถติดต่อเข้ารับของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1 -7 พ.ย. 2563 (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) - ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ครั้งที่ 8 , 9 ,10,11 สามารถติดต่อเข้ารับของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1-7 ธ.ค. 2563 (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) - ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล ครั้งที่ 12 , 13 , 14, 15, 16 , 17 สามารถติดต่อเข้ารับของรางวัลตั้งแต่วันที่ 4-8 ม.ค.2564 (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) หากไม่มารับภายในเวลาที่กำหนดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล บริษัทฯ จะมอบของรางวัล ให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป • สำหรับของรางวัลบัตร Voucher ที่พัก โรงแรม Veranda โดยที่ผู้โชคดีจะต้องส่งใบเสร็จตัวจริงที่อัปโหลดไว้ทุกใบเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตนในการขอรับของรางวัล หนังสือรับรองการรับของรางวัล และ สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) จะต้องส่งหลักฐานทั้งหมดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ทำการติดต่อไป หรือ วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จในการยืนยันการรับของรางวัล หลังจากบริษัทฯตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อย ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล รางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร พร้อมส่งหลักฐานการชำรภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ทางบริษัทฯ ภายใน 3 วัน หลังจากส่งหลักฐานการชำระเรียบร้อยและบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ทางบริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ผ่านทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากผู้โชคดีไม่ติดต่อมาภายในเวลาที่กำหนดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มาประสงค์รับของรางวัล บริษัทฯ จะมอบของรางวัล ให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป • สำหรับของรางวัลน้ำแร่ออราและน้ำผลไม้ทิปโก้ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ผ่านทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่รางวัลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รางวัลน้ำแร่ออราและน้ำผลไม้ทิปโก้ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับด้วยตนเองที่ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ถ้าไม่สะดวกรับด้วยตนเองและมีความประสงค์จะขอรับของรางวัล ผู้โชคดีสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับของรางวัลได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจประกอบการขอรับของรางวัลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งระบุชื่อตรงตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรายการพร้อมด้วยใบเสร็จที่ใช้อัปโหลดมาแสดงในวันที่บริษัทฯ ได้นัดหมายไว้ด้วย • หากผู้โชคดีแจ้งว่าไม่สะดวกมารับของรางวัลตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น แต่ยังมีความประสงค์จะขอรับของรางวัล ผู้โชคดีสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับของรางวัลได้ โดยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจประกอบการขอรับของรางวัลด้วย • ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 โดยที่ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด จะเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลให้กับผู้โชคดี • กรณีผู้ร่วมรายการลุ้นของรางวัลเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล แล้วจะไม่สามารถได้รับรางวัลอีกในการจับรางวัลครั้งต่อไป • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในกิจกรรมรายการนี้ • คะแนนสะสมหรือของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ • พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด, บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด, บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด แผนก Team Wellness Product Department, บริษัท ปลาปิ้ง ออนไลน์ จำกัด และบริษัท แอท เฟิร์ส ไบท์ จำกัด หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • กำหนดให้ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด เงื่อนไขเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด